FőoldalRészvételi feltételekHasznos tudnivalókAjánlatkérésFoglalásBiztosításKapcsolat

Winter hirekÁrfolyam-kalkuláció

Euró:
Forint:
MNB napi középárfolyam + 2% kezelési költség.Síutak | síút | síelés | sí | télisportok | sípálya | snowboard | síutak Franciaország | síelés | ausztriai síelés | francia sípálya | francia síutak |  osztrák síutak | Síutak | osztrák síelés |ausztriai síelés |olcsó síutak | olcsó síelés | síelés | síelés Ausztria | Síutak | Ausztriai síút | Síutak | olasz síutak | síút Olaszország | Síút Alpok |Alpesi síút | síelés  | síutak |Alpesi síutak | Alpesi síelés | Síutak Svájc |  svájci síutak | szlovén síutak | Síút Szlovénia | Síelés | Sí | Síparadicsom | Síelés Szlovénia | Síutak | Síelés Szlovákia | szlovák síutak | síút Szlovákia | Snowboard utak | téli sportok | Hegyi házikók | Síterep |  Sulisí | síelés diákcsoportoknak | síelés diákoknak | síelés |
síutak | síutak mindenkinek |élménydús síutak | síutak | síelés | ausztriai síelés | síelés | last minute síutak | Síelés | olcsó síutak | szállás Ausztria | síutak | sielés | Télre tervezve
Részvételi feltételek

1. A Winter Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató BT (székhely: 1052 Budapest, Piarista u 4. . Millennium Center I. em. Engedélyszám: U 000857 Adószám: 21562295-2-41 a vagyoni biztosítékra kötött szerződés: Aegon Biztosító Zrt, a továbbiakban Winter Travel ) által szervezett utazásokra.

2. A Winter Travel által önálló szálláshelyként, turisztikai szolgáltatásokra illetve  csomagban szervezett külföldi utazásokra az általános részvételi feltételek a Ptk. 2013. évi V. törvény, valamint a hatályos 472/2018 (XII.28) kormányrendeletben és a szervezett utazási formákra vonatkozó 90/314/EGK tanácsi irányelvekben foglaltak figyelembe vételével biztosítja az Ön és a Winter Travel számunkra a kölcsönösen rendezett viszonyokat, ezért kérjük, hogy mielőtt helyfoglalást, megrendelést kezdeményezne illetve a részvételi feltételt, utazási szerződésünket aláírná valamint az előleget, teljes részvételi díjat befizetné irodánkba, a kormányrendeletet és szerződésünket alaposan tanulmányozza át! A 472/2018 (XII.28) kormányrendelet a megrendeléskor, illetve irodánkban bármikor megtekinthető!

3. Az utazási szerződés az utazó és a Winter Travel utazási iroda között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint az előleg befizetésével, átutalásával és a részvételi feltételek és mellékleteinek elfogadásával, illetve az utazásközvetítő írásban megrendelt utazás esetében a megrendelés visszaigazolásával és a részvételi feltételek, valamint annak mellékleteinek elfogadásával jön létre. Az Utazó(k) nevében felhatalmazott megbízott is eljárhat az utazási szerződés megkötésekor, ez esetben a szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség a megbízottként eljárót terheli, illetve illeti.

4. Az Utazónak, az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg előlegként, a teljes részvételi díj 40 %-át szükséges a Winter Travel részére megfizetnie. A Winter Travel ettől abban az esetben térhet csak el, ha a szolgáltató partnere eltérő kötelezettséget ír elő, illetve az utazóval az egyéb feltételek tekintetében külön megállapodnak. A fennmaradó összeget az Utazó legkésőbb az utazás megkezdése előtti 31. napon köteles megfizetni, kivéve, ha a Winter Travel és kül- illetve belföldi közreműködője közötti szerződés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben az Utazó ezen időpontig a teljes részvételi díjat nem egyenlíti ki, a Winter Travel a szerződéstől külön térítés nélkül elállhat. Az Utazó ez esetben köteles a Winter Travel költségeit az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. Ha a jelentkezésre az utazást megelőző 30 napon belül kerül sor, az Utazó a teljes részvételi díjat köteles a szerződéskötéskor megfizetni.

5. A jelentkezés vagy módosítás, időpont-módosítás, úticélváltoztatás esetén a megrendelés módosítási díja: 20 € vagy 6.600. -Ft, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. A megrendelésnek megfelelően visszaigazolt szolgáltatásokat az Utazó a lemondási feltételeknek megfelelően mondhatja vissza. Szálláshely megrendelés módosításakor csak teljes studiót vagy apartmant lehet lemondani, azok esetében ágyak lemondására nincs lehetőség, a teljes létszámra, az ágyak számának megfelelően szükséges azokat megfizetni.

6. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozások, fuvardíj illetve devizaárfolyam megváltozása miatt a Winter Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti a részvételi díjat. A Winter Travel a meghirdetett árakat a MKB Bank deviza eladási árfolyamán számított 1 EUR = 330 Ft árfolyamig tudja tartani, amennyiben más árfolyamot külön megállapodásban nem rögzítettek a felek. Természetesen van mód a részvételi díjak euróban történő megfizetésére is, úgy a meghirdetett árakat 315 Ft-tal kell elosztani és megkapjuk a számított eurós költséget. A kerekítés szabályai szerint kell az eredményt egész számra igazítani. A 8 %-t meg nem haladó árváltozás esetén az Utazó csak a lemondási feltételeknek megfelelően állhat el a szerződéstől. Ha az árnövekedés mértéke a teljes részvételi díjnak a 8 %-át meghaladja, akkor az Utazó az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásbeli nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat, és követelheti az általa befizetett összeg visszafizetését.

7. A Winter Travel az utazás megkezdése előtti 15. napig elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható -emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető- külső körülmény veszélyezteti, vagy a jelentkezők létszáma a szükséges minimális fizető 40 fő (autóbuszos utazás esetén)utaslétszámot nem éri el. Ilyen esetekben az Utazó legalább az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy követelheti az általa befizetett összeg visszafizetését.

8. Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől bármikor elállhat. Amennyiben nem a 6. pontban foglaltak miatt áll el a szerződéstől, az Utazó köteles a Winter Travel és a külföldi partner költségeit megfizetni.

A lemondás költségei:
-60-45. napiga teljes részvételi díj 10 %-a
-44-31. napig a teljes részvételi díj 25 %-a
-30-21.napig a teljes részvételi díj 40 %-a
-20-11.napig a teljes részvételi díj 75 %-a

- 10 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100 %-a.

A teljes részvételi díjba valamennyi, a Winter Travel-nél forintban, illetve euróban fizetett szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, síbérlet, stb. ), valamint, a kötelező érvényű költségek (üdülőhelyi adó, ágynemű, stb) tartoznak bele. A visszafizetendő összegből a Winter Travel jogosult levonni az átutalási költségeket.

9. A Winter Travel indokolt esetben fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére.

10. A Winter Travel felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. A nem megfelelően teljesített szerződés esetén a Winter Travel köteles a díjat csökkenteni. A Winter Travel nem köteles a díjat csökkenteni, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve, ha az utazást hamarabb megszakítja.

11. Az Utazó tudomásul veszi, hogy autóbuszos utazás esetén, ha a továbbjutást bármely külső tényező (lavina, úttorlasz, autóbusz műszaki hibája, stb) 6 óránál hosszabb ideig nem akadályozza, úgy az autóbusz sofőrjei kerülőút, helyszíni kárpótlás megtételére nem kötelezhetők. A Winter Travel az indulás előtt öt nappal köteles tájékoztatni az utast, ha az autóbusz nem csak az utas által foglalt síhelyre szállít utasokat, hanem két-három síközpontot is érint. Az utas az esetleges útvonalváltozást köteles tudomásul venni és elfogadni. Francia utak esetében az autóbusz a turnuskezdést megelőző napon, általában pénteken délután 16:00 és 20:00 óra között indul. Az utazás során az Utazó a poggyászának felügyeletéről önmaga gondoskodik és ügyel arra, hogy az másik állomáson ne kerüljön ki, illetve ne maradjon a buszon. A csomagok elvesztéséért a sofőrök nem vonhatóak felelősségre és nem kényszeríthetőek a csomagok utánszállítására, mivel megőrzés céljára nem vették át. Diákcsoportos utazás esetén az autóbusz, mely 13 évesnél fiatalabb és amelynek sofőrjei nem szenvednek alvászavarban, este 11 és hajnali 4 óra között nem közlekedhet .

12. Az Utazó a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles bejelenteni az idegenvezetőnek vagy közvetlenül a szolgáltatónak és a Winter Travel-nek telefonon, valamint jegyzőkönyvet felvetetni és azt a szolgáltatóval, vagy annak képviselőjével aláíratni. Amennyiben az Utazó kifogásait a helyszínen érdemben nem rendezik, köteles a hibás teljesítésből származó igényeit, a hazaérkezést követő 8 napon belül a Winter Travel-nél írásban, a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni. A Winter Travel vagy utazási partnere hibájából, illetve mulasztásából keletkezett kár esetén a kártérítés alapját csak a ténylegesen felmerült károk képezik.

13. A Winter Travel mentesül a kártérítés kötelezettsége alól, ha bizonyíthatóan a szerződésben foglaltak szerint, az adott helyzetnek megfelelően járt el.

14. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, biztosítási kötelezettség stb), valamint a fogadó ország törvényeit és tradicióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utazót terhelik. A szálláshelyen a csendháborítás következményit az Utazó teljes mértékben tudomásul veszi.

15. A részvételi díj beleset-, betegség-és poggyászbiztosítást, valamint útlemondási biztosítást nem tartalmaz. Az utasbiztosítások az irodában köthetők, illetve az útlemondási biztosítás kizárólag az előleg megfizetésével egyidejűleg köthető meg. Amennyiben az Utazó saját elhatározásából mégsem köt biztosítást, úgy a Winter Travel-t semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli.

16. A Winter Travel az Utazók között felmerülő nézeteltérésekből eredő károkért nem felel. Ezekben az esetekben minden költséget a vitás feleknek azonnali hatállyal kell rendezniük.

17. A Winter Travel a meghirdetett ajánlataiban előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, viszont kötelezi magát a hibajegyzék elkészítésére és annak az irodahelyiségben történő kifüggesztésére és az utasok tájékoztatására.

18. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a szerződő felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének.

19. További feltételek a mellékletekben

Érvényes: 2018.07.01-től szervezett utazásokra.
 

Szavazás

Mi alapján választ síutat?
 

Rólunk

Minden kedves utasunknak szikrázó napsütést, sok-sok havat és felejthetetlen Télményeket kívánunk!

Köszöntjük a winter.hu – Winter Travel SÍ utazási iroda elsősorban síutak szervezésére kialakított weboldalán, ahol az alpesi síutak legszélesebb skáláját mutatjuk be. Ajánlataink között megtalálhatóak a francia buszos síutak, olcsó szállások, pályaszállások, apartmanok, ugyanakkor a magas színvonalú 4-5 csillagos síhotelek, wellness síszállások is. Szervezett síutak és egyéni síutak egyaránt sorakoznak ajánlataink között. Természetesen a síelés nem maradhat ki a szilveszteri időszakban sem, így számtalan, folyamatosan bővülő síút, sípálya várja utasainkat szilveszterkor is. Mindazonáltal azzal is tisztában vagyunk, hogy a síelés, síutak sok esetben egy-két hosszú hétvégére korlátozódik, így igyekszünk a síutakat olcsó ausztriai síszállásokkal is kiegészíteni, hogy akár több síhétvégére is kiutazhassanak a síelés, síutak szerelmesei. Ezek a síutak, vagyis ausztriai síhétvégék, elsősorban közeli osztrák síterepekre irányulnak és 2-3 éjszakára vonatkoznak. Síutak specialistái vagyunk már 11 éve. A síutak szervezését bízza ránk és télményekben lesz része! winter.hu - Télre tervezve!

Ön itt jár most

FőoldalRészvételi feltételek